Odporność psychiczna. Słowo wstępu


Jeśli przeglądałeś moją stronę, z pewnością zauważyłeś, że sporo w niej odniesień do terminu odporności psychicznej. No to chcę Wam teraz wyjaśnić - czym jest odporność psychiczna. 


Czym jest odporność psychiczna?


Jak to często bywa w świecie odkryć tajemnic ludzkiego funkcjonowania, zaczęło od pytania: dlaczego ludzie różnie reagują w trudnych sytuacjach, dlaczego jedni "radzą sobie" lepiej niż inni....

Teoria odporności psychicznej pojawiła się w świecie sportu w latach osiemdziesiątych XX wieku. Przez wiele lat była rozwijana, badana. Ewoluowała od rezyliencji  i twardości by stać się pewnego rodzaju opisem 


cech osobowości, które w dużym stopniu determinują to, na ile skutecznie radzimy sobie z wyzwaniami, stresorami i presją, niezależnie od okoliczności.


Jest wiele publikacji i podejść odnoszących do odporności psychicznej. Mnie zafascynowała opisana w książce Douga Strycharczyka i Petera Clought teoria prezentująca odporność psychiczną jako cztery duże obszary: Pewność siebie, Zaangażowanie, Wyzwania i Kontrola. Każdy z obszarów ma dwie składowe. 


PEWNOŚĆ SIEBIE

Obszar ten opisywany jest przez: pewność siebie w relacjach interpersonalnych i wiarę we własne umiejętności.

Osobom osiągającym wysokie wyniki w pierwszym obszarze łatwiej jest budować relacje w sposób dobry dla siebie. Są bardziej asertywni, bronią swoich praw i swoich racji. Potrafią dbać o swoje potrzeby, a adekwatny sposób reagują w sytuacjach konfliktowych. 

Wiara we własne umiejętności umiejętności - z pewnością przydaje się w pracy. To przekonanie, że potrafię podejmować działania w skuteczny sposób, że moje umiejętności są wystarczające do realizowania różnych zadań. 
 


ZAANGAŻOWANIE


Dwa podobszary tutaj to: wyznaczanie celów i realizacja zadań.

To ważne obszary w kontekście efektywności osobistej. Pokazują czy umiemy wyznaczać sobie cele i dążyć do nich. Na ile jesteśmy konsekwentni w tych dążeniach. 

 


WYZWANIA


To sposób, w jaki reagujemy na zmiany i nowe doświadczenia oraz sposób, w jaki podchodzimy do wyników swojej pracy.

Pierwszy obszar pokazuje, w jaki sposób funkcjonujemy podczas zmian. Jak czujemy się przechodząc zmiany, jak wówczas funkcjonujemy. 

Drugi obszar dotyczy tego, a w jaki sposób radzimy sobie z obiektywną oceną swojej pracy. Tego jak podchodzimy do sukcesów i porażek. 

 


KONTROLA


Po pierwsze – to zdolność do kontrolowania emocji. To świadomość odczuwanych emocji, to zdolność do ujawniania tych emocji, które chcemy pokazać. To także rozumienie emocji innych. 

Drugi obszar to poczucie wpływu na własne życie. To obszar, który pokazuje na ile mamy poczucie kontrolowania naszego życia i otoczenia. Na ile tłumaczmy nasze niepowodzenia i sukcesy  otaczającym nas światem, a na ile sami bierzemy za nie odpowiedzialność. Warto zwrócić uwagę - jak bardzo te obszary się przenikają. Jak bardzo wpływają na siebie. Odporność psychiczną można mierzyć. Służy do tego kwestionariusz MTQ48, który w połączeniu z  informacją zwrotną pokazuje, jak jest teraz.  Pomaga także w podjęciu decyzji - czy chcę pracować nad wybranymi obszarami odporności, czy chcę je wzmacniać, a może lepiej dla mnie będzie, jeśli w pewnych obszarach "odpuszczę".


Odporność psychiczna się zmienia. Możemy obserwować jej spadki i możemy nad nią pracować. Możemy na nią wpływać.

Na koniec - reklama:)

Napisz do mnie. Zaproponuję Ci badanie kwestionariuszem MTQ48 i sesję informacji zwrotnej.
 

Zapraszam Cię do obserwacji mojego bloga. Cztery kolejne wpisy będą dotyczyły czterech opisanych w tym wpisie obszarów odporności psychicznej. 


Chcesz wiedzieć więcej? Koniecznie zajrzyj do książki: Odporność psychiczna. Strategie i narzędzia rozwoju.  Strycharczyk Doug, Clough Peter GWP 2017